Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2015

Εκστρατεία “Litter Less”.


    Tο Ίδρυμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (FEE), Διεθνής Συντονιστής του Δικτύου «Οικολογικά Σχολεία», χειριστής του οποίου στην Ελλάδα είναι η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης,  σε συνεργασία με το Ίδρυμα Wrigley συνεχίζει για τέταρτη σχολική χρονιά (2014-2015) την εκστρατεία “Litter Less”.

    Η εκστρατεία “Litter Less”, διοργανώνεται σε περισσότερες από 35 χώρες σε όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Στόχος της είναι να ευαισθητοποιήσει και να εκπαιδεύσει τους μαθητές σε θέματα διαχείρισης απορριμμάτων και να τους ενθαρρύνει να κάνουν θετικές επιλογές.

     Η εκστρατεία αυτή απευθύνεται σε Δημοτικά Σχολεία που συμμετέχουν στο Δίκτυο «Οικολογικά Σχολεία». Οι μαθητές θα πρέπει να σχεδιάσουν και να παρουσιάσουν δικές τους ενέργειες με θέμα τα απορρίμματα και να διοργανώσουν μια εκδήλωση για την μείωση των σκουπιδιών στα σχολεία τους. 

        Φέτος, τα σχολεία που θα συμμετάσχουν θα πρέπει να συμπληρώσουν με την έναρξη και τη λήξη της δράσης, ένα ερωτηματολόγιο που θα τους μοιραστεί, από το οποίο θα προκύψουν συμπεράσματα σχετικά με την αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς των μαθητών σε θέματα σχετικά με το περιβάλλον και κυρίως τη διαχείριση απορριμμάτων.

Πώς λειτουργεί η εκστρατεία “Litter Less”

     Τα συμμετέχοντα σχολεία θα χρειαστεί να οργανώσουν μια εκδήλωση στο πλαίσιο της καμπάνιας, π.χ. μια ημέρα καθαρισμού του σχολείου ή της γειτονιάς ή καταγραφή των σκουπιδιών στη γειτονιά τους.

Ακολουθώντας τη φιλοσοφία των 7 βημάτων του Δικτύου, θα πρέπει :

  • Να δημιουργήσουν Περιβαλλοντική Επιτροπή
  • Να πραγματοποιήσουν έρευνα στο σχολικό χώρο σχετικά με τα απορρίμματα
  • Να διαμορφώσουν το σχέδιο δράσης με βάση την έρευνα που έγινε στο σχολικό χώρο
  • Να παρακολουθήσουν και να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα του σχεδίου δράσης
  • Να συνδέσουν τις δράσεις τους για το Litter Less με το αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου
  • Να ενημερώσουν και να εμπλέξουν όλη τη σχολική κοινότητα, καθώς και την τοπική κοινωνία για τα αποτελέσματα των δράσεων τους
  • Να δημιουργήσουν, με αφορμή τη δράση Litter Less, έναν οικοκώδικα σχετικό με τα απορρίμματα, ένα διαφημιστικό σλόγκαν ή ένα video που θα αφορά στη μείωση των απορριμμάτων στο σχολικό χώρο (όπως μείωση συσκευασιών τροφίμων κτλ).

Υποχρεώσεις συμμετεχόντων σχολείων

Τα σχολεία θα πρέπει:

  • Να συνεργαστούν με κάποιο σχολείο που συμμετέχει στην εκστρατεία, είτε από την Ελλάδα, είτε από κάποια άλλη χώρα (Κύπρος, Ρωσία, Βόρεια Ιρλανδία, ΗΠΑ, Κίνα, Τσεχία, Κροατία, Λιθουανία, Ουγκάντα).
  • Να «ανεβάζουν» στην ιστοσελίδα πληροφορίες για τις δράσεις που υλοποιούν, που θα αποδεικνύουν την εφαρμογή των 7 βημάτων της μεθοδολογίας του Δικτύου (θα σας αποσταλούν σχετικές οδηγίες).

Χρονοδιάγραμμα εκστρατείας “Litter Less”

    Η εκστρατεία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2014 και θα ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2015.

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ,

αποφάσισε να συμμετάσχει στο πρόγραμμα αυτό στα πλαίσια καινοτόμου περιβαλλοντικού προγράμματος που εκπονεί η Οικονόμου Γαρυφαλλιά με τους μαθητές της Ε΄ τάξης, αλλά και με την εμπλοκή ολόκληρης της σχολικής κοινότητας.

    Ήδη, κηρύχθηκε η έναρξη της εκστρατείας μας με θεατρικά δρώμενα και παιχνίδια ευαισθητοποίησης για την ενεργοποίηση των μαθητών μας. Δημιουργήθηκε και η Περιβαλλοντική επιτροπή από δασκάλους και μαθητές μας.

  Οι ενέργειές μας αποτυπώνονται στα ακόλουθα:                                                                                                        Απολαύστε τες!!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου